Uvjeti prodaje

Ukratko:

Korištenjem sustava slažeš se sa svim pravima, obvezama i odgovornosti iz ovog dokumenta, koji se ujedno smatra i ugovorom između Korisnika i Entria.

1 Opis usluge

Entrio.si d.o.o. (u daljnjem tekstu "Entrio") omogućava i provodi promotivnu prodaju proizvoda/usluga kao posrednik u ime i za račun Organizatora putem internet stranica www.entrio.com i povezanih stranica (u daljnjem tekstu "sustav Entrio", "Stranice"). Sustav Entrio je namijenjen prvenstveno organizatorima događaja poput okupljanja, proslava, konferencija, seminara, virtualnih i sličnih događanja, kojima omogućuje poticanje prijava, prodaju ulaznica i popratnih proizvoda/usluga te brojne analitičke i prateće alate za povećanje produktivnosti njihovog događaja.

Organizator je svaki posjetitelj sustava Entrio koji je uspješno unio svoj proizvod/uslugu/događaj u sustav Entrio sa ciljem promocije i/ili prodaje navedenog proizvoda/usluge/događaja.
Kupac je svaki posjetitelj sustava Entrio koji je došao na Stranice sa namjerom da se informira i/ili kupi proizvod/uslugu ponuđenu na sustavu Entrio.
Korisnik je svaki posjetitelj sustava Entrio, uključujući Organizatora i Kupca.

Ovaj dokument je elektronički ugovor između Entria i Korisnika te njegovim prihvaćanjem obje strane prihvaćaju sva prava, obaveze i odgovornosti koje su u njemu navedene.

Ukratko:

Za kupnju ulaznica potrebno se registrirati na sustav kako bi im mogao pristupiti u bilo kojem trenu.

2 Registracija korisničkog profila

Za kupnju bilo kojeg proizvoda ili usluge ponuđenih na sustavu Entrio od Korisnika se zahtijeva prethodno otvaranje korisničkog profila (registracija). Otvaranje korisničkog profila je neophodno kako bi Korsisnik imao lagan i jednostavan pristup ispisu narudžbi, pregledu ranijih kupovina te kako bi lako uređivao svoje postavke.

Registracijom odn. otvaranjem korisničkog profila, kupnjom ili preuzimanjem ulaznica na sustavu Entrio smatra se da je Korisnik ove Uvjete prodaje i Opće uvjete korištenja u cijelosti pročitao, razumio i prihvatio.

Ukratko:

Uvjeti korištenja se mogu promijeniti stoga ti savjetujemo da s vremena na vrijeme baciš oko na njih.

3 Promjene uvjeta

Entrio zadržava pravo da u bilo kojem trenutku, i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, ukine ili izmijeni ovdje navedene Uvjete prodaje. Stoga, savjetujemo Korisnike da s vremena na vrijeme ponovno pročitaju informacije sadržane u Uvjetima prodaje kako bi ostali informirani o takvim promjenama. Napominjemo da ukoliko dođe do promjena u Uvjetima prodaje te Korisnik nastavi koristiti sustav Entrio, podrazumijeva se da je nove Uvjete u cijelosti pročitao, razumio i prihvatio.

Ukratko:

Entrio je posrednik u prodaji ulaznica i ostalih proizvoda/usluga za Organizatore i promotore događaja.

4 Kupnja ulaznica

Entrio nije vlasnik, niti se nalazi u posjedu proizvoda/usluga koje promotivno nudi putem svojih stranica, pa stoga ne može ni biti odgovoran za potencijalne manjkavosti ili bilo kakve druge probleme koji mogu nastati prilikom korištenja usluga koje nudi.

Entrio je posrednik u prodaji ulaznica i ostalih proizvoda/usluga za Organizatore i promotore događaja. Ulaznica kupljena na sustavu Entrio se izdaje na ime Kupca ili ime koje Kupac navede, a vlasništvo je Organizatora i dokaz je o kupnji određenog proizvoda ili usluge.

Ukratko:

Platiti možeš sa bilo kojom karticom.

5 Plaćanje

Entrio Korisniku omogućuje kupnju putem bankovnih kartica. Uslugu procesuiranja plaćanja vrši WSPay sustav, ovlašten od Entria.

Ovisno o postavkama predmetnog događaja, plaćanje proizvoda/usluga na sustavu Entrio moguće je sljedećim karticama:

  • MasterCard®
  • Maestro®
  • Visa (i Visa Electron)

Osim bankovnim karticama, ovisno o postavkama predmetnog događaja, ulaznice je moguće kupiti i bankovnom uplatom direktno na račun Entria, prema uputama dobivenim na stranici za plaćanje.

Bankovna uplata se automatski onemogućuje 96 sati prije početka događaja, kako bi Entrio tvoju uplatu stigao na vrijeme evidentirati i poslati ti ulaznice.

U slučaju plaćanja bankovnom uplatom, sve rezervacije i ulaznice za koje nismo primili uplatu unutar 72 radna sata od trenutka rezevacije - bit će nepovratno otkazane.

Ukratko:

Ulaznice ti šaljemo na e-mail koji si koristio prilikom registracije.

6 Dostava ulaznica

Nakon uspješne kupnje Entrio ulaznice će Korisniku biti dostupne u digitalnom obliku u njegovom korisničkom profilu na sustavu Entrio i poslane na njegovu e-mail adresu. Ovisno o ponuđenim opcijama od strane Organizatora te odabranim opcijama od strane Kupca, Ulaznice mogu biti dostavljene i na druge načine poput dostave poštom.

Ukratko:

Svoju ulaznicu uvijek čuvaj na sigurnom i imaj ju spremnu na ulazu.
Entrio nastoji maksimalno pojednostaviti proces provjere ulaznica na ulazu, ali o tome odlučuju sami organizatori, te Entrio ne može uvijek utjecati na to.

7 Korištenje ulaznica

Kupac je dužan čuvati kupljene Entrio ulaznice, njihove serijske brojeve i barkodove te ih ne smije davati trećim osobama. Niti Entrio niti Organizator nisu odgovorni za ukradene, izgubljene, uništene ili kopirane Entrio ulaznice. Kupac je svjestan da ukoliko mu netko ukrade cijelu Entrio ulaznicu ili njezin serijski broj odn. barkod, Organizator u određenim slučajevima ne može znati da je ta Ulaznica ukradena i smatrat će se da prva osoba koja uđe na događaj sa tom Ulaznicom, njezinim serijskim brojem ili barkodom - ima važeću Ulaznicu.

Pri ulasku na događaj, Organizator može provjeriti valjanost ulaznica Kupca na jedan od slijedećih načina:

  • Provjerom osobnog dokumenta Kupca
  • Vizualnom provjerom isprintane Entrio ulaznice
  • Provjerom Entrio ulaznice na mobitelu Kupca
  • Provjerom koda ulaznice (barkod, QR kod i sl.) putem posebnog čitača

S obzirom da Entrio ulaznica služi kao potvrda o kupnji, u nekim slučajevima će Kupac prije ulaska na događaj morati zamijeniti Entrio ulaznicu za stvarnu ulaznicu. Iako Entrio daje sve od sebe da olakša i pojednostavi proces ulaza na događaj, kako Kupcu tako i Organizatoru, kontrola ulaza je isključivo u nadležnosti Organizatora i Entrio nije odgovoran za taj proces.

Reprodukcija, prodaja ili trgovanje Ulaznicama je strogo zabranjena, osim ako nije izričito navedeno drugačije.

Bilo koji pokušaj upotrebe Ulaznice koji nije u skladu s ovim uvjetima i pravilima će rezultirati prestankom važenja te Ulaznice.

Ukratko:

Povrat novca moguć je isključivo u slučaju otkazivanja događaja, promjene njegova termina ili u slučaju bitne promjene u programu odn. ključnim izvođačima.
Povrat novca nije moguć u slučaju osobnih razloga.

8 Povrat novca i pritužbe

Entrio ne organizira same događaje te ne može utjecati na njihovu organizaciju.
Iz tog razloga Entrio nije odgovoran za povrat novaca nego je to u nadležnosti Organizatora. Ipak, Entrio će učiniti sve što je moguće da u dogovoru sa Organizatorom Kupcu osigura povrat novaca u slučaju odgode, otkazivanja događaja ili bitne promjene u programu odn. ključnim izvođačima.
Entrio nije dužan obavijestiti Kupce o nastalim promjenama poput odgode ili otkazivanja događaja.

Povrat novca moguć je isključivo u slučaju otkazivanja događaja, promjene njegova termina ili u slučaju bitne promjene u programu odn. ključnim izvođačima. Povrat novca nije moguć u slučaju osobnih razloga, poput bolesti, poslovnih obaveza, promjene mišljenja ili sl.

Sukladno čl. 86. st. 1. t. 12. Zakonu o zaštiti potrošača, Kupac nema pravo na jednostrani raskid Ugovora na daljinu (povrata novca) s obzirom da je predmet ugovora pružanje usluga vezanih uz slobodno vrijeme, koje se događaju u točno određeno vrijeme odn. u određenom razdoblju.

U slučaju povrata novca, popratni troškovi poput troškova dostave, troškova transakcije ili vanjski troškovi Kupca vezanih uz putne troškove, noćenja i sl., Kupcu neće biti vraćeni i Kupac se slaže da ih neće potraživati od Entria.

Naknada za izdavanje ulaznice/akreditiva naplaćena od strane Entria je nepovratna naknada, čak i u slučaju otkazivanja događanja, budući je usluga generiranja i izdavanja ulaznice od strane Entria u cijelosti pružena čak i u slučaju otkazivanja događanja, a za koje otkazivanje Entrio ni u kojem slučaju ne može biti odgovoran.
Kupac prihvaćanjem ovih uvjeta potvrđuje da je razumio ovu odredbu te da neće biti u mogućnosti ostvariti povrat naknade za generiranje i izdavanje ulaznice u slučaju otkazivanja događanja ili raskida njegova ugovora s Organizatorom zbog bilo kojeg drugog zakonitog razloga.

Kada se dogovori povrat novaca za otkazani događaj Entrio će, ovisno o načinu kupnje/plaćanja, iznos cijene ulaznice umanjen za popratne troškove (troškove dostave, transakcije, usluge itd.) vratiti Kupcu na kreditnu karticu ili bankovni račun odn. povrat novca će biti moguće ostvariti na prodajnom mjestu na kojem je ulaznica i kupljena.

Ukoliko se događaj ne održi odn. ukoliko nije dobio plaćeni proizvod/uslugu, Kupac je o tome dužan obavijestiti Entrio u roku od sedam (7) dana od predviđenog početka događaja odn. isporuke proizvoda/usluge.
Ukoliko Kupac u navedenom roku o nastaloj situaciji ne obavijesti Entrio, smatrat će se da je zadovoljan plaćenim proizvodom/uslugom odn. da je događaj održan te gubi pravo na povrat novca.

Sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača, korisnik može svoj pisani prigovor uputiti na e-mail adresu: [email protected] ili poštom na adresu: Entrio.si d.o.o., Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenia. U prigovoru molimo da navedete Vaše ime, prezime i te e-mail ili poštansku adresu za dostavu odgovora. Odgovor na prigovor dostavit ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora.