Uvjeti poslovanja

Ukratko:

Korištenjem sustava slažeš se sa svim pravima, obvezama i odgovornosti iz ovog dokumenta, koji se ujedno smatra i ugovorom između Organizatora i Entria.

1 Općeniti uvjeti poslovanja s Organizatorom

Kreiranjem događaja u sustavu Entrio, Organizator izjavljuje da razumije i prihvaća Entrio opće uvjete korištenja, Entrio uvjete organizatore za poslovanja kao i Izjavu o zaštiti podataka.

Entrio u ime Organizatora vrši prodaju ulaznica trećim osobama za priredbe unesene u sustav Entria, a za koje Organizator ima pravo prodaje ulaznica.

Organizator je odgovoran za podatke unesene u sustav Entrio. Unosom u sustav Entria Organizator postaje vlasnik događaja i izdavač ulaznica za događaj unesen u sustav Entrio.

Organizator se obvezuje ugovoreni proizvod/uslugu isporučiti na najkvalitetniji mogući način, poštujući standarde kvalitete na jednak način, ili više od onih koje primjenjuje u svom redovnom poslovanju s Kupcima.

Organizator je odgovoran za sva nastala potraživanja, odgovornosti i troškove Kupaca, kao i za bilo koju naknadu zbog zatražene vrijednosti neiskorištene Entrio ulaznice nastalom odgovornošću Organizatora.

Za sve potencijalne probleme vezane uz isporuku ili manjkavost proizvoda/usluga koje Organizator pruža odgovoran je isključivo Organizator.

Organizator snosi odgovornost za sva davanja i obaveze koje se odnose na konačnu cijenu ulaznice.

Organizator je odgovoran za program događaja te snosi odgovornost za uvjete i pravila ponašanja na mjestu događaja, kao i eventualno nastale ozljede, bolesti, štete, uzrokovane u cijelosti, ili u bilo kojem dijelu radom Organizatora.

Ukratko:

Entrio prikuplja sredstva od prodaje tvojih ulaznica temeljem tjednih obračuna. Za to nam treba vremena.

2 Isplata prihoda Organizatoru

Entrio se obavezuje Organizatoru isplatiti zaradu od prodanih ulaznica, umanjenu za posredničku proviziju i ostale popratne troškove, u roku od deset (10) radnih dana od završetka događaja ukoliko drugi rok nije dogovoren. Isplata će se izvršiti pod uvjetom da je događaj uredno ordržan, i to na račun i prema podacima koje je Organizator unio u sustav Entrio prilikom organizacije događaja.

Isplatom novca na račun Organizatora, smatra se da je Entrio uspješno ispunio svoj dio ugovora.

Osim ukoliko drugačije nije dogovoreno, Entrio će Organizatoru obračunati proviziju u iznosu od:

 • 8.5% + 0 - za ulaznice skuplje od 7.10 EUR
 • 0% + 0.60 EUR, - za ulaznice od 7.10 EUR ili jeftinije.

Gore navedeni iznosi provizije obračunavaju se na bruto, prodajnu cijenu ulaznice, te se konačni iznos provizije uvećava za 22% DDV.

Ukratko:

Još se nije dogodilo, ali imaj na umu...

3 Povrat novca Kupcima

Organizator je svjestan rizika da se uplate putem određenih načina plaćanja (debitne i kreditne kartice) mogu povući odn. poništiti od strane banke.

Organizator taj rizik snosi u potpunosti sam. Ukoliko banka poništi uplatu nakon što je Entrio Organizatoru isplatio novac, iznos poništene uplate uvećan za troškove povlačenja uplate će se naplatiti Organizatoru.

Ukratko:

Što napraviti ako dođe do otkazivanja događaja?

4 Otkazivanje ili promjena termina događaja

Organizator je suglasan da sav prihod koji je Entrio prikupio od prodaje ulaznica pripada Kupcima ulaznica za uneseni događaj.

Ukoliko dođe do otkazivanja ili bitnije promjene (datum, vrijeme, lokacija ili ostali važni podaci) u vezi događaja za koji su ulaznice u prodaji ili već postoje prodane ulaznice, Organizator je dužan odmah o tome obavijestiti Entrio i Kupce navedenih ulaznica.

Ukratko:

Europska Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR)

5. Europska Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR)

Organizator je kao Izvršitelj obrade osobnih podataka odgovoran za obradu osobnih podataka proslijeđenih od Entrio u svojstvu Voditelja obrade osobnih podataka, te kao takav podliježe svim odredbama čl.28. Opće EU Uredbe 2016/679 o zaštiti osobnih podataka.

Organizator se posebno obvezuje na sljedeće:
 • Organizator se obvezuje postupati s osobnim podacima kupaca, dobivenim putem sustava Entrio kao Data procesora, odgovorno, pažljivo te isključivo prema europskoj Općoj odredbi o zaštiti podataka (GDPR).
 • Organizator se obvezuje prikupljati isključivo dodatne podatke kupaca koji se smiju obrađivati u opsegu koji je potreban za izvršenje svrhe (kupnja ulaznica) - odnosno sve što je povezano ili se može dovesti u vezu s tim – veličine majica, adrese ili područja stanovanja, spol, preferencije hrane ili pića i slično
 • Ukoliko se prikupljaju Posebne kategorije podataka, one moraju biti prikupljene potpuno dobrovoljno i uz izričitu privolu korisnika za posebne kategorije
 • Organizator nikad neće koristiti sustav za prodaju ulaznica djeci do 16 godina starosti. Djeci do 16 godina starosti strogo je zabranjena upotreba sustava Entrio.
 • Ukoliko Organizator želi prikupljati e-mail adrese kupaca u svrhu kasnijeg marketinga poput slanja newslettera, Organizator je dužan od kupca dobiti eksplicitnu privolu za korištenje E-maila u tu svrhu. Privolu je moguće ubaciti u proces kupovinu pomoću dodatnog polja tipa "Kućica za odabir (checkbox)", naziva npr. "Želim primati e-mail newsletter od Organizatora s ponudom najnovijih događanja".
  Djeci do 16 godina starosti strogo je zabranjena upotreba sustava Entrio.
 • Kako bi bio usklađen s GDPR-om, poželjno je da Organizator ima na internetu objavljenu vlastitu Izjavu o zaštiti podataka, koju potom može ukomponirati u svoj Entrio događaj kao dodatno polje tipa "Kućica za odabir (checkbox)", naziva npr. "Slažem se i prihvaćam Orgnaizatorovu Izjavu o zaštiti podataka."
 • Za obradu podataka koje traži organizator događaja u svrhu organizacije, isključivo je odgovoran sam Organizator događaja
 • Nepridržavanje Ugovora ili ovih pravila povlači obvezu prijave povrede osobnih podatak prema Nacionalnom regulatornom tijelu (AZOP) od strane Entria