Opći uvjeti korištenja

Ukratko:

Entrio uvjeti korištenja se odnose na sve koji koriste sustav Entrio i smatraju se elektroničkim ugovorom između Korisnika i Entria.

Uvjeti korištenja (u daljnjem tekstu “UK”) se odnose na svako korištenje internet stranica www.entrio.com (u daljnjem tekstu "sustav Entrio", "Sustav", "Stranice") u vlasništvu tvrtke Entrio.si d.o.o. (u daljnjem tekstu "Entrio").

Organizator je svaki posjetitelj sustava Entrio koji je uspješno unio svoj proizvod/uslugu/događaj u sustav Entrio sa ciljem promocije i/ili prodaje navedenog proizvoda/usluge/događaja uz napomenu da za distribuciju komercijalnih ulaznica, Organizator mora biti pravna osoba
Kupac je svaki posjetitelj sustava Entrio koji je došao na Stranice sa namjerom da se informira i/ili kupi proizvod/uslugu ponuđenu na sustavu Entrio.
Korisnik je svaki posjetitelj sustava Entrio, uključujući Organizatora i Kupca.

Ovaj dokument je elektronički ugovor između Entria i Korisnika te njegovim prihvaćanjem obje strane prihvaćaju sva prava, obaveze i odgovornosti koje su u njemu navedene.

Registracijom/otvaranjem korisničkog profila na sustavu Entrio smatra se da je Korisnik ove Opće uvjete korištenja i Uvjete prodaje u cijelosti pročitao, razumio i prihvatio.

Ukratko:

Entrio prodaje ulaznice u ime i za račun Organizatora, a Korisnicima nudi brz i jednostavan način pretraživanja događaja i kupnje ulaznica.

1 Opis usluge

Entrio.si d.o.o.(u daljnjem tekstu "Entrio") omogućava i provodi promotivnu prodaju proizvoda/usluga kao posrednik u ime i za račun Organizatora putem internet stranica www.entrio.com i povezanih stranica. Sustav Entrio je namijenjen prvenstveno organizatorima događaja poput okupljanja, proslava, konferencija, seminara, virtualnih i sličnih događanja, kojima omogućuje poticanje prijava, prodaju ulaznica i popratnih proizvoda/usluga te brojne analitičke i prateće alate za povećanje produktivnosti njihovog događaja.
S druge strane Entrio omogućava svim Korisnicima jednostavnu pretragu trenutno dostupnih događaja te kupnju ponuđenih proizvoda/usluga putem interneta.

Ukratko:

Za kupnju ulaznica potrebno se registrirati na sustav kako bi im mogao pristupiti u bilo kojem trenu.

2 Registracija korisničkog profila

Za kupnju bilo kojeg proizvoda ili usluge ponuđenih na sustavu Entrio od Korisnika se zahtijeva prethodno otvaranje korisničkog profila (registracija). Otvaranje korisničkog profila je neophodno kako bi Korsisnik imao lagan i jednostavan pristup ispisu narudžbi, pregledu ranijih kupovina te kako bi mogao uređivati svoje postavke.

Prilikom registracije na sustav Entrio, Korisnik je dužan unijeti osobne podatke. Korisnik se obvezuje da (1) će uneseni podaci biti točni i valjani te (2) da će te podatke redovito provjeravati i držati aktualnima. U slučaju sumnje da su neki od Korisnikovih podataka netočni, Entrio zadržava pravo suspendirati Korisnikov račun i daljnje korištenje Sustava.

Ukratko:

Uvjeti korištenja se mogu promijeniti stoga ti savjetujemo da s vremena na vrijeme baciš oko na njih.

3 Promjene uvjeta

Entrio zadržava pravo da u bilo kojem trenutku, i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, ukine ili izmijeni ovdje navedene Uvjete korištenja. Stoga, savjetujemo Korisnike da s vremena na vrijeme ponovno pročitaju informacije sadržane u Uvjetima korištenja kako bi ostali informirani o takvim promjenama. Napominjemo da ukoliko dođe do promjena u Uvjetima korištenja te Korisnik nastavi koristiti sustav Entrio, podrazumijeva se da je nove Uvjete u cijelosti pročitao, razumio i prihvatio.

Ukratko:

Evo ti sustav, koristi ga i uživaj u njemu, ali igraj po pravilima i zakonima, te uvijek imaj u vidu uvjete korištenja.

4 Korištenje sustava Entrio

Ovim putem Entrio Korisniku daje pravo na korištenje usluga kupnje ulaznica te organizacije i promocije događaja koji
(1) su u skladu s ovim UK te
(2) se ne kose s važećim zakonima Republike Hrvatske.
Uz to, Korisnik se obvezuje da neće (3) pokušati na bilo koji naćin doći do izvornog koda Sustava, (4) preprodavati ili iznajmljivati bilo koji dio Sustava (osim za korištenje prodaje ulaznica) niti (5) na bilo koji način ometati ili pokušati omesti rad sustava Entrio.

Ukratko:

Pazi na autorska prava i imaj na umu da si sam odgovoran za sve što unosiš u sustav. Entrio se odriče odgovornosti za sadržaje koje Korisnici sami unose.

5 Sadržaj Sustava i ponašanje Korisnika

Svi materijali koji se nalaze na sustavu Entrio ekskluzivno su pravo Tvrtke ili se koriste uz izričito odobrenje nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigove i/ili dizajn. Svako kopiranje, distribucija, prijenos, objavljivanje, povezivanje, dubinsko povezivanje, ili mijenjanje na drugi način ovih Stranica bez izričitog pismenog odobrenja tvrtke strogo je zabranjeno. Svako kršenje ovih uvjeta koje može imati za posljedicu povredu autorskih prava, prava žiga, ili prava kojeg drugog oblika intelektualnog vlasništva može dovesti do pokretanja građanskih ili trgovačkih postupaka i/ili do kaznenog progona protiv počinitelja.

Pri korištenju Sustava Korisnik će imati mogućnost unosa podataka i slika koje će na njemu kasnije biti prikazane. Svi podaci koje Korisnik unese moraju biti u skladu s UK. Entrio ne može pregledati sve podatke unesene na Sustav i ne može garantirati da su ti svi podaci točni i u skladu s UK te se stoga odriče odgovornosti za točnost takvih podataka. Uz to, Entrio ne može garantirati da neki od takvih sadržaja ne vrijeđaju autorska prava ili nisu protuzakonita na drugi način. Svaki Korisnik koji primijeti takav sadržaj na Stranici dužan je to prijaviti na , a Entrio se obvezuje takav sadržaj ukloniti u najkraćem mogućem roku.

Korisnik je suglasan da neće unositi podatke koji:

  • Bi mogli nauditi ili uvrijediti drugu osobu,
  • Su netočni ili promoviraju ilegalne aktivnosti,
  • Su ilegalna kopija nečijeg autorskog rada,
  • Uključuju pornografske materijale,
  • Potpomažu ilegalne aktivnosti,
  • Promoviraju komercijalne aktivnosti koje nisu dozvoljene UK,
  • krše UK Entria ili bilo koji zakon Republike Hrvatske.

Objavom na ili putem ovih Stranica Korisnik je Entriu dao besplatnu, pravno valjanu, nepovratnu i neekskluzivnu licencu za uporabu, reprodukciju, mijenjanje, objavljivanje, prilagođavanje, prevođenje, distribuciju, provođenje i prikazivanje te komunikacije, same ili kao dijela veće cjeline, u bilo kojem obliku, na bilo kojem mediju ili putem bilo koje tehnologije, bilo poznate ili kasnije razvijene, te dijeljenje takvih prava s višestrukim djeliteljima te licence.

Ukratko:

Ako dva korisnika međusobno imaju problema Entrio nije pravno odgovoran.

6 Naknada štete

Korisnik se slaže da će obeštetiti, i neće smatrati odgovornim tvrtku Entrio.si d.o.o., njene podružnice, njihove odgovorne osobe, zaposlenike i agente, od svih zahtjeva za naknadom štete i troškova, uključujući troškove pravnog zastupanja, a koji mogu nastati uporabom ovih Internetskih stranica od strane Korisnika.

Ukratko:

Entrio zadržava pravo raskida suradnje sa Korisnikom ako je Korisnik zločest i ne ponaša se u skladu sa Entrio pravilima.

7 Prekid poslovnog odnosa

Entrio može raskinuti poslovni odnos s bilo kojim svojim Korisnikom u bilo kojem trenutku. Entrio zadržava pravo trenutno ukinuti bilo koje zaporke, ili korisničke račune Korisnika u slučaju bilo kakvog ponašanja Krajnjeg korisnika koje Entrio, prema svojoj diskrecijskoj ocjeni, smatra da je neprihvatljivo, kao i u svakom slučaju nepoštivanja ovih UK od strane Krajnjeg korisnika.

Ukratko:

Za sve eventualni pravne sporove između klijenata i Entria je nadležan sud u Zagrebu.

8 Ostalo

Naslovi poglavlja korišteni u ovim UK služe samo radi lakše orijentacije, i ni na koji način ne utječu na tumačenje teksta koji je u njima. Ukoliko nadležni sud pronađe da je bilo koja stavka ovih UK ništava, takva ništavost neće utjecati na valjanost bilo koje druge odredbe ovih Uvjeta, i preostali dijelovi ovih Uvjeta će ostati na snazi. Ukoliko bilo koja strana ne iskoristi svoja prava iz ovog Uvjeta, to se neće smatrati odricanjem ili gubitkom tih prava, kao ni bilo kojih drugih ovdje navedenih prava.

Sjedište tvrtke Entrio.si d.o.o. je u Zagrebu, u Republici Hrvatskoj. Pravni sporovi koji mogu nastati, kao posljedica korištenja ovih Stranica (osim ako posebnim ugovorom nije drugačije navedeno) u nadležnosti su suda u Zagrebu, i rješavaju se u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Korištenjem ovih Internetskih stranica Korisnik pristaje da je bilo koji spor ili zahtjev, proizašao iz, ili koji je u vezi s ovim UK, ili u vezi s njihovim provođenjem, u nadležnosti suda u Zagrebu.