Terms of sale

Ukratko:

Korištenjem sustava slažeš se sa svim pravima, obvezama i odgovornosti iz ovog dokumenta, koji se ujedno smatra i ugovorom između Organizatora i Entria.

1 Općeniti uvjeti poslovanja s Organizatorom

Entrio u ime Organizatora vrši prodaju ulaznica trećim osobama za priredbe unesene u sustav Entria, a za koje Organizator ima pravo prodaje ulaznica.

Organizator je odgovoran za podatke unesene u sustav Entria. Unosom u sustav Entria Organizator postaje vlasnik događaja i izdavač ulaznica za događaj unesen u sustav Entria.

Organizator se obvezuje ugovoreni proizvod/uslugu isporučiti na najkvalitetniji mogući način, poštujući standarde kvalitete na jednak način, ili više od onih koje primjenjuje u svom redovnom poslovanju s Kupcima.

Organizator je odgovoran za sva nastala potraživanja, odgovornosti i troškove Kupaca, kao i za bilo koju naknadu zbog zatražene vrijednosti neiskorištene Entrio ulaznice nastalom odgovornošću Organizatora.

Za sve potencijalne probleme vezane uz isporuku ili manjkavost proizvoda/usluga koje Organizator pruža odgovoran je isključivo Organizator.

Organizator snosi odgovornost za sva davanja i obaveze koje se odnose na konačnu cijenu ulaznice.

Organizator je odgovoran za program događaja te snosi odgovornost za uvjete i pravila ponašanja na mjestu događaja, kao i eventualno nastale ozljede, bolesti, štete, uzrokovane u cijelosti, ili u bilo kojem dijelu radom Organizatora.

Ukratko:

Entrio prikuplja sredstva od prodaje tvojih ulaznica temeljem tjednih obračuna. Za to nam treba vremena.

2 Isplata prihoda Organizatoru

Entrio se obavezuje Organizatoru isplatiti zaradu od prodanih ulaznica, umanjenu za posredničku proviziju i ostale popratne troškove, u roku od deset (10) radnih dana od završetka događaja ukoliko drugi rok nije dogovoren. Isplata će se izvršiti pod uvjetom da je događaj uredno ordržan, i to na račun i prema podacima koje je Organizator unio u sustav Entrio prilikom organizacije događaja.

Isplatom novca na račun Organizatora, smatra se da je Entrio uspješno ispunio svoj dio ugovora.

Ukratko:

Još se nije dogodilo, ali imaj na umu...

3 Povrat novca Kupcima

Organizator je svjestan rizika da se uplate putem određenih načina plaćanja (debitne i kreditne kartice) mogu povući odn. poništiti od strane banke.

Organizator taj rizik snosi u potpunosti sam. Ukoliko banka poništi uplatu nakon što je Entrio Organizatoru isplatio novac, iznos poništene uplate uvećan za troškove povlačenja uplate će se naplatiti Organizatoru.

Ukratko:

Što napraviti ako dođe do otkazivanja događaja?

4 Otkazivanje ili promjena termina događaja

Organizator je suglasan da sav prihod koji je Entrio prikupio od prodaje ulaznica pripada Kupcima ulaznica za uneseni događaj.

Ukoliko dođe do otkazivanja ili bitnije promjene (datum, vrijeme, lokacija ili ostali važni podaci) u vezi događaja za koji su ulaznice u prodaji ili već postoje prodane ulaznice, Organizator je dužan odmah o tome obavijestiti Entrio i Kupce navedenih ulaznica.