Splošni pogoji uporabe

Povzetek:

Pogoji uporabe Entrio sistema se nanašajo na vsakogar, ki uporablja sistem Entrio in velja za elektronsko pogodbo med uporabnikom in podjetjem Entrio.

Pogoji uporabe (v nadaljevanju “UK”) se nanašajo na vsako uporabo internetne strani www.entrio.com (v nadaljevanju "sistem Entrio", "Sistem", "Strani") v lastništvu podjetja Entrio.si d.o.o. (v nadaljevanju "Entrio").

Organizator je vsak obiskovalec sistema Entrio, ki je uspešno vpisal svoj izdelek / storitev / dogodek v sistem Entrio s ciljem promoviranja in / ali prodaje omenjenega izdelka / storitve / dogodka. Upoštevajte pa, da mora biti za distribucijo komercialnih vstopnic organizator pravna oseba
Kupec je vsak obiskovalec sistema Entrio, ki je prišel na spletno stran z namenom obveščanja in / ali nakupa izdelka / storitve, ki je na voljo v sistemu Entrio.
Uporabnik je vsak obiskovalec sistema Entrio, vključno z organizatorji in kupci.

Ta dokument je elektronska pogodba med Entrio in uporabnikom s katerim se obe strani strinjata in sprejemata vse pravice, obveznosti in odgovornosti, ki jih vsebuje.

Z registracijo / odpiranjem uporabniškega profila v sistemu Entrio se šteje, da je uporabnik v celoti prebral in sprejel splošne pogoje uporabe in prodajne pogoje.

Povzetek:

Podjetje Entrio prodaja vstopnice za ime in račun organizatorja ter uporabnikom ponuja hiter in enostaven način za iskanje dogodkov in nakup vstopnic.

1 Opis storitve

Entrio.si d.o.o. (v nadaljevanjeu "Entrio") omogoča in vodi promocijsko prodajo izdelkov / storitev kot posrednik v imenu in za račun organizatorja preko spletne strani www.entrio.si in povezanih spletnih mest. Sistem Entrio je namenjen predvsem organizatorjem dogodkov, kot so srečanja, praznovanja,konferenc, seminarjev, virtualnih in podobnih dogodkov, in jim omogoča, da oglašujejo svojo registracijo, prodajajo vstopnice in spremljajoče izdelke / storitve kot tudi številna analitična in spremljajoča orodja za povečanje produktivnosti njihovega dogodka.
Po drugi strani pa Entrio omogoča vsem uporabnikom preprosto iskanje trenutno razpoložljivih dogodkov in nakup ponujenih izdelkov / storitev preko interneta.

Povzetek:

Za nakup vstopnic in dostop do sistema se morate registrirati.

2 Registracija uprabniškega računa

Za nakup izdelkov ali storitev, ki so na voljo na sistemu Entrio se od uporabnika zahteva predhodna registracija uporabniškega profila (registracija). Odpiranje uporabniškega profila je bistvenega pomena, da bi imel uporabnik lahek in enostaven dostop do svojih nakupov in naročil, lahko pa tudi ureja svoje nastavitve.

Pri registraciji v sistem Entrio mora uporabnik vnesti osebne podatke. Uporabnik se strinja, da (1) so vnešeni podatki pravilni in veljavni ter (2), da bo te informacije redno posodabljal. V primeru suma, da so nekateri podatki uporabnika nepravilni, si Entrio pridržuje pravico, da prekine uporabniški račun in nadaljnjo uporabo sistema.

Povzetek:

Pogoje uporabe se lahko v prihodnosti spremenijo, zato vam svetujemo, da jih spremljate redno.

3 Sprememba pogojev

Entrio si pridržuje pravico, da lahko kadar koli brez predhodnega obvestila, če meni, da je potrebno, ukine ali spremeni pogoje uporabe v tem dokumentu. Zato, priporočamo, da uporabniki redno prebirajo informacije v pogojih uporabe, ki jih obveščajo o teh spremembah. Če po spremembi uporabnik še naprej uporablja sistem se smatra kot, da razume in, da so novi pogoji bili v celoti prebrani in sprejeti.

Povzetek:

Tukaj je sistem, uporabljajte ga z veseljem in uživajte v njemu, vendar v skladu s pravili in zakoni ter vedno upoštevajte pogoje uporabe.

4 Uporaba sistema Entrio

Entrio, da uporabniku pravico uporabljati storitev nakupa vstopnic in promocije dogodkov, ki

(1) so v skladu s pogoji uporabe in (2) se ne križajo z veljavnimi zakoni Republike Slovenije. Poleg tega se uporabnik strinja, da ne bo poskusil (3) na kakršen koli način pridobiti izvorno kodo sistema.(4) Preprodati ali izposoditi kateri koli del sistema (razen uporabe prodaje vstopnic) niti (5) pod nobenim pogojem motiti ali poskušati motiti delovanja sistema Entrio.

Povzetek:

Pazite na avtorske pravice in upoštevajte, da ste odgovorni za vse, kar vnesete v sistem. Entrio ne prevzema odgovornosti za vsebino, ki jo uporabniki vnesejo.

5 Vsebina uporabniškega sistema in vedenja

Vsi materiali, najdeni v sistemu Entrio, so izključna pravica in last podjetja in se uporabljajo z izrecnim dovoljenjem lastnika avtorskih pravic in imetnika pravice do blagovnih znamk in / ali kakršnegakoli oblikovanja. Vsako kopiranje, distribucija, prenos, objavljanje, povezovanje, presnemavanje ali urejanje drugače te strani brez izrecne pisne odobritve podjetja so strogo prepovedane.Vsaka kršitev teh pogojev, ki lahko povzročijo kršitev avtorskih pravic, pravic blagovne znamke ali drugih pravic, ki lahko povzročijo drugo obliko škode intelektualne lastnine je lahko razlog za začetek civilnih ali gospodarskih postopkov za pregon zoper storilca.

Pri uporabi sistema ima uporabnik možnost tudi nalagati slike in vnašati podatke, ki se prikazujejo kasneje v dogodku. Vse informacije, ki jih mora uporabnik vnesti, morajo biti skladne s pogoji uporabe. Entrio ne more pregledati vseh vnešenih podatkov v sistem zato ne more jamčiti, da so vsi ti podatki točni in dosledni s pogoji uporabe in zato ne more garantirati, da ti podatki ne kršijo pravil in pravic. Vsak uporabnik, ki takšno vsebino opazi na spletnem mestu, mora to takoj sporočiti na[email protected], Entrio pa se zaveže, da bo čim prej odstranil to vsebino.

Uporabnik se strinja, da ne bo vnesel podatkov, ki:

  • Bi lahko oškodovali katero osebo.
  • So nepravilni ali v neskladju z zakonom.
  • So nelegalna verzija avtorskega dela.
  • Vključujejo pornografske materiale.
  • Podpirajo ilegalne aktivnosti.
  • Spodbujajo komercialne dejavnosti, ki niso dovoljene v pogojih uporabe.
  • Kršijo pogoje uporabe in zakon Republike SLovenije.

Z objavo podatkov na spletnih mestih v lasti Entria ali preko teh spletnih strani je uporabnik dal Entrio brezplačno, pravno veljavno, nepreklicno in neizključljivo licenco za uporabo, razmnoževanje, spreminjanje, objavljanje, prilagajanje, prevajanje, distribucijo, izvajanje in predstavitev teh podatkov, bodisi samostojno, bodisi kot del večje entitete v kakršni koli obliki, na kateremkoli mediju ali prek katerekoli tehnologije, znane ali pozneje razvite in deliti te pravice z več distributerji, ki so del tega dovoljenja.

Povzetek:

Če imata dva uporabnika med seboj težave, Entrio ni pravno odgovoren.

6 Povračilo škode

Uporabnik se strinja, da bo odškodninsko odgovoren za svoja dejanja in ne bo trdil, da je za karkoli odgovorno podjetje Entrio.si d.o.o., njene podružnice, njihove odgovorne osebe, zaposleni in zastopniki, za vse odškodninske zahtevke in stroške, vključno s stroški pravnega zastopanja, ki se lahko pojavi z uporabo teh internetnih strani s strani uporabnika.

Povzetek:

Entrio si pridržuje pravico, da prekine uporabniško sodelovanje, če uporabnik ne deluje pošteno in ni v skladu s pravili Entrio.

7 Prekinitev poslovnega sodelovanja

Podjetje Entrio lahko kadar koli prekine poslovni odnos s katerim koli od svojih uporabnikov. Entrio si pridržuje pravico, da kadarkoli prekine vse uporabniške račune ali uporabniške račune, če presodi, da je obnašanje končnega uporabnika Entrio nesprejemljivo, kot tudi v vsakem primeru neupoštevanja pogojev uporabe s strani končnega uporabnika.

Povzetek

Za vse možne pravne spore med strankami in Entrio je pristojno sodišče v Ljubljani.

8 Ostalo

Naslovi poglavij, uporabljenih v teh pogojih, služijo samo za lažjo orientacijo in nikakor ne vplivajo na razlago besedila v njih. Če pristojno sodišče ugotovi, da je kateri odstavek ničelni potem ta ničelnost ne vpliva na veljavnost katere koli druge določbe teh pogojev, ostali deli teh pogojev ostanejo v veljavi. Če katera koli stranka ne uporabi svojih pravic v skladu s temi pogoji, se to ne bo štelo kot opustitev ali izguba teh pravic, niti nobena od drugih pravic, omenjenih tukaj.

Sedež podjetja Entrio.si d.o.o. je v Ljubljani, v Sloveniji. Pravni spori, ki se lahko pojavijo, kot posledica uporabe teh spletnih strani (razen če ni drugače določeno s posebnim sporazumom), je pristojnost sodišča v Ljubljani in so rešeni v skladu s predpisi Republike Slovenije. Z uporabo teh spletnih strani se uporabnik strinja kateri koli spor ali zahtevo, ki izhaja iz pogojev uporabe ali je povezan z njim ali v zvezi z njihovim izvrševanjem, v pristojnosti sodišča v Ljuljani.

In order for this website to function properly and to improve your user experience, we use cookies. For more information, please see the Use of Cookies.

  • Necessary cookies enable basic functionality. Without these cookies, the website cannot function properly, and you can disable them by changing your browser settings.

  • Analytical cookies help us improve the website by collecting and analyzing data about its usage.

  • We use marketing cookies to increase the relevance of the ads you receive.